POZNAJ ZESZYTY ĆWICZEŃ

Łamigłówki matematyczne/Математичні головоломки to dwa zeszyty ćwiczeń pomagających dzieciom kształcić kompetencje w zakresie matematyki. Ciekawe i atrakcyjne formy zadań sprawiają, że dzieci chętnie je wykonują, a jednocześnie rozwijają umiejętności matematyczne, spostrzegawczość oraz umiejętność poprawnego rozumowania i wnioskowania.

Wybór zadań i kolejność ich wykonywania zależą od nauczyciela, który sam decyduje, jak je wykorzystywać podczas pracy z dziećmi. Ćwiczenia mają różny stopień trudności, a do niektórych można również formułować dodatkowe polecenia.

Zeszyty ćwiczeń pomagają także nauczycielom w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi z Ukrainy, zwłaszcza tymi słabo znającymi język polski. Wszystkie polecenia do zadań są zapisane zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Na końcu publikacji znajdują się słowniczki najważniejszych pojęć matematycznych, które ułatwiają zrozumienie treści zadań oraz umożliwiają utrzymanie właściwego trybu pracy, co pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych.

Zeszyt ćwiczeń
dla dzieci w wieku 3-6 lat

Kliknij na obrazek, aby zajrzeć do środka.

Zeszyt ćwiczeń
dla uczniów klas 0-3

Kliknij na obrazek, aby zajrzeć do środka.