REJESTRACJA

Zgłaszać się na imprezy możecie na dwa sposoby (w dwóch terminach):

a) pierwszy termin, czyli poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie do dnia:
• dla edycji w Warszawie – 15 maja 2019 r.
• dla edycji we Wrocławiu – 2 czerwca 2019 r.
• dla edycji w Gdańsku – 9 czerwca 2019 r.

Zgłoszenie oraz wniesienie opłaty startowej w tym terminie gwarantuje start w imprezie i komplet świadczeń.

b) drugi termin, czyli w dniu imprezy, bezpośrednio w Biurze Imprezy. Zgłoszenie w dniu imprezy jest możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

Zachęcamy, aby zgłaszać się na imprezy w pierwszym terminie (przez formularz internetowy)!