Główna działalność Fundacji Family Challenge to propagowanie amatorskiego, rodzinnego uprawiania sportu, turystyki i rekreacji oraz zdrowego i aktywnego trybu życia. Organizujemy różne imprezy i szkolenia, prowadzimy działania edukacyjne oraz wydajemy publikacje dla dzieci. Zrealizowaliśmy łącznie kilkanaście projektów (edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, społecznych) we współpracy m.in. z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Wojewodą Pomorskim, Urzędami Marszałkowskimi Województwa Pomorskiego i Śląskiego, oraz z miastami: Gdańskiem, Wrocławiem i Warszawą.

Od lutego 2022 r. w ramach naszych kluczowych działań znalazła się również pomoc humanitarna niesiona uchodźcom z Ukrainy, a także wsparcie mieszkańców Ukrainy poprzez dostarczanie pomocy na tereny objęte wojną oraz będące miejscem ewakuacji ukraińskiej ludności. Jako pilną odpowiedź na potrzeby edukacyjne dzieci z Ukrainy przebywających w naszym regionie wydaliśmy dwujęzyczne publikacje edukacyjne rozwijające umiejętności matematyczne.