INFORMACJE O PROJEKCIE

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

Projekt pod nazwą „Bawmy się razem!” zakłada organizację, na terenie województwa pomorskiego, czterech wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, których celami są:
– organizacja czasu dzieci i młodzieży i rodzin,
– organizacja pikników integracyjnych,
– włączanie społeczności ukraińskiej do prac organizacji pozarządowych,
– zapewnienie dzieci i młodzieży okazji do nawiązywania relacji z polskimi rówieśnikami poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Udział w imprezach to szansa na lepsze poznanie i zbliżenie się, aktywną i wspólną zabawy, nawiązania porozumienia, budowania pozytywnych wzorców.

Projekt jest zrealizowany ze środków Funduszu Pomocy.

Проект під назвою “Розважаймося разом!” бере на себе організацію 4 заходів у Поморському воєводстві, цілями яких є:
– організація часу для дітей, підлітків та сімей,
– організація інтеграційних пікніків,
– залучення української громади до роботи неурядових організацій,
– надання дітям та молоді можливості налагодити стосунки з польськими однолітками шляхом організації спортивно-оздоровчих заходів.

Участь у заходах – це можливість краще пізнати та зблизитися, активно та спільно повеселитися, налагодити взаєморозуміння та створити позитивні приклади для наслідування.

Захід фінансується з коштів Фонду Допомоги.